Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]
[graphic][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic][merged small]

From a picture by Peter Vandyke in the National Portrait Gallery.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »