Billeder på siden
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][merged small][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

REV. EDWARD IRVING, A.M.

MINISTER OF THE NATIONAL SCOTCH CHURCH, REGENT SQUARE,
LONDON.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »